900 ευρώ κατώτατος μισθός. Xτες.

Ο κατώτατος μισθός υπάρχει για να ορίζει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, όχι για να χωράει στους προϋπολογισμούς κερδών των καπιταλιστών.